مقاله تاثیر افزودن عصاره ژل آلوئه ورا به جیره غذایی مرغ های گوشتی بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه در حالت انجماد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله تحقیقات دامپزشکی (دانشگاه تهران) از صفحه ۲۳۳ تا ۲۴۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر افزودن عصاره ژل آلوئه ورا به جیره غذایی مرغ های گوشتی بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه در حالت انجماد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مکمل غذایی
مقاله عصاره ژل آلوئه ورا
مقاله فعالیت آنتی اکسیدانی
مقاله گوشت مرغ
مقاله نگهداری به حالت انجماد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جبلی جوان اشکان
جناب آقای / سرکار خانم: صابری مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: جواهری وایقان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: غفاری خلیق سحر
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان هیدخت
جناب آقای / سرکار خانم: نجابت نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه مطالعه: در راستای ارتقاء ماندگاری اکسیداتیو محصولات گوشتی، استفاده از فرم خوراکی افزودنی های طبیعی به خصوص با منشاء گیاهی در حال افزایش می باشد. گیاه آلوئه ورا که قدرت آنتی اکسیدانی آن در مطالعات آزمایشگاهی گذشته به اثبات رسیده است می تواند یک انتخاب مناسب در جهت نیل به این هدف باشد. هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی تاثیر خوراکی عصاره ژل آلوئه ورا بر پراکسیداسیون چربی فیله سینه مرغهای گوشتی در مدت نگهداری به حالت منجمد طراحی شده است. روش کار: ۵۴ جوجه یک روزه گوشتی در سه گروه شامل گروه دریافت کننده رژیم غذایی پایه به عنوان کنترل و دو گروه تیمار با دریافت ۱۰۰ mg/kg و ۳۰۰ عصاره متانولی ژل آلوئه ورا در جیره گروه بندی شدند و به مدت ۶ هفته با این برنامه غذایی تغذیه شدند. بعد از گذر از این دوره پرورش جوجه ها ذبح و خونگیری شده و فیله های سینه آنها به مدت ۹ ماه در -۲۰oC نگهداری شد. در بازه های زمانی ۱، ۳، ۶ و ۹ ماه نگهداری در حالت انجماد میزان پراکسیداسیون لیپید ها با آزمون های شیمیایی (شامل عدد پراکسید و TBARS) و همچنین ارگانولپتیک سنجیده شد. نتایج: نتایج نشان داد که جیره حاوی ۳۰۰mg/kg عصاره متانولی ژل آلوئه ورا با اخذ پارامترهایPV ، TBARS و ارگانولپتیک ۹٫۶meq/kg، ۹۲٫۶۷mg/kg، در مقایسه با گروه کنترل باPV ، TBARS و تست حسی ۱۵٫۲ meq/kg، ۱۳۹٫۳۳ mg/kg و ۳ در روز نهایی آزمایش توانست به صورت معنی دار پراکسیداسیون چربی را در گوشت سینه مرغ ها به تاخیر بیندازد (p<0.05). نتیجه گیری نهایی: این مطالعه نشان داد که عصاره متانولی ژل آلوئه ورا می تواند به عنوان یک مکمل غذایی در جیره طیور گوشتی برای جلوگیری از فساد اکسیداتیو گوشت سینه مرغ در حالت انجماد مورد توجه قرار گیرد.