مقاله تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مجله علوم و صنایع غذایی از صفحه ۲۷ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر افزودن اینولین و فرآیند ریزپوشانی بر میزان زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی در طول دوره نگهداری ماست بستنی سین بیوتیک
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماست بستنی
مقاله محصول سین بیوتیک
مقاله ریزپوشانی با آلژینات-وی پروتئین
مقاله بقاءلاکتوباسیلوس کازئی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعیمی هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: مرتضوی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: میلانی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: کوچکی آرش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماست بستنی، فرآورده منجمد شیر است که از نظر ویژگی های فیزیکی و کیفیت ظاهری مشابه بستنی می باشد. در این تحقیق، ماست بستنی به عنوان فراورده سین بیوتیک حاوی هر دو مورد پروبیوتیک و پری بیوتیک تولید شد. باکتری پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی (LAFTI-L26) به دو صورت آزاد و ریزپوشانی شده به ماست بستنی اضافه شد و قابلیت زنده مانی آن در طی مدت ۳۰ روز انبارمانی در  -18ocبررسی گردید. اینولین به عنوان ترکیب پری بیوتیکی در سطوح مختلف (۰، ۲٫۵ و ۵ درصد وزنی/وزنی) به ماست بستنی افزوده شد. تعداد سلول قابل زیست لاکتوباسیلوس کازئی در حالت آزاد در مخلوط ماست بستنی تهیه شده، بین ۹٫۷۷۹-۹٫۸۰۱ log cfu/ml در روز اول بود که بعد از ۳۰ روز انبارمانی تعداد آن به  7.451-7.866 log cfu/ml کاهش یافت. در نمونه های ماست بستنی حاوی باکتری لاکتوباسیلوس کازئی ریزپوشانی شده توسط آلژینات سدیم- پروتئین سرم شیر تغلیظ شده، تعداد باکتری در روز اول  8.150-8.661 log cfu/ml بود که بعد از ۳۰ روز انبارمانی به  6.650-7.477 log cfu/ml کاهش یافت. به طور کلی، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، ریزپوشانی لاکتوباسیلوس کازئی در کپسولهای آلژینات سدیم – پروتئین سرم شیر به طور چشمگیری توانست قابلیت زنده مانی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس کازئی را بهبود بخشد. (p<0.05) شمار زیست پذیر این باکتریها در ماست بستنی حاوی پروبیوتیک ریزپوشانی شده، در رنجی که توسط کمیته بین المللی لبنیات پیشنهاد شده (۱۰۶-۱۰۷ cfu/g) بود.