مقاله تاثیر افزایش خرده چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته خرده چوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۶۶۵ تا ۶۷۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر افزایش خرده چوب پالونیا و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته خرده چوب
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت سطح
مقاله پالونیا
مقاله تخته خرده چوب
مقاله پارامترهای ناهمواری سطح
مقاله درصد اختلاط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پسرکلو محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خزاعیان ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: ماستری فراهانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر درصد اختلاط و زمان پرس بر کیفیت سطح تخته خرده چوب مطبق ساخته شده از خرده چوب صنعتی و گونه پالونیا (Paulownia fortunie) (در سطوح) می باشد. برای این منظور از اختلاط خرده چوب پالونیا در لایه های بیرونی و خرده چوب صنعتی در لایه میانی با رزین اوره فرمالدهید استفاده شد، به گونه ای که در لایه های بیرونی تخته از ۱۲ درصد و در لایه میانی از ۸ درصد رزین استفاده گردید. عوامل متغیر تحقیق شامل درصد اختلاط خرده چوب پالونیا در سه سطح ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درصد و دو زمان متغیر پرس ۶ و ۸ دقیقه بود. تاثیر هر یک از عوامل مذکور بر پارامترهای ناهمواری سطح، شامل: زبری متوسط (Ra)، زبری بیشینه (Rmax)، میانگین برآمدگی و فرورفتگی (Rz)، عمق حداکثر زیرخط میانگین (Rv)، حداکثر ارتفاع پروفیل بالای خط میانگین (Rp) و پارامترهای گروه Abbott شامل Rk،Rpk  و Rvk با استفاده از دستگاه زبری سنج و مطابق با استاندارد ISO4287 مورد بررسی قرار گرفت، سپس نتایج بدست آمده در قالب طرح کاملا تصادفی و به کمک نرم افزار Minitab 16 تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد با افزایش درصد اختلاط خرده چوب پالونیا از ۱۰ به ۳۰ درصد و همچنین با افزایش زمان پرس از ۶ به ۸ دقیقه، کیفیت سطح تخته های ساخته شده به طور معنی داری بهبود یافت.