مقاله تاثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده – ستانده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای اقتصادی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر اصلاح قیمت حامل های انرژی بر بخش های مختلف اقتصادی با استفاده از جدول داده – ستانده
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص قیمت
مقاله حامل های انرژی
مقاله جدول داده – ستانده انرژی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی اندارگلی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی خبازان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه، سعی شده تا با استفاده از تکنیک جدول داده – ستانده انرژی سال ۱۳۸۵، اثرات افزایش قیمت حامل های انرژی در قالب دو سناریو و در دو مرحله (اثرات مستقیم و غیرمستقیم) بر بخش های مختلف اقتصادی ایران محاسبه شود.
طبق محاسبات صورت گرفته، در مورد نتایج اعمال سناریو اول (قیمت مصوب حامل های انرژی در سال ۱۳۹۰) و افزایش قیمت در مرحله اول (اثرات مستقیم) باید گفت که با افزایش قیمت حامل های انرژی در این سناریو، صنعت آجر با بیشترین درصد افزایش قیمت محصول یعنی ۱۳۸ درصد در رتبه اول بیشترین تاثیرپذیری، بخش سیمان با افزایش قیمت ۸۶ درصد در رتبه دوم و صنعت خدمات حمل و نقل، انبار اداری و ارتباطات با تغییر قیمتی برابر ۶۵ درصد در رتبه سوم این معیار اثرگذاری قرار دارند.
همچنین، بیشترین میزان افزایش قیمت محصولات بخش های مختلف در سناریو دوم (قیمت بر اساس پیش بینی موسسه بین المللی انرژی) به ترتیب، مربوط به صنایع آجر، سیمان و کاشی و سرامیک با افزایشی معادل ۴۷۳٫۶۸، ۳۴۷٫۷۴ و ۱۹۹٫۸۱ درصد قرار دارند.
به علاوه، با تعریف ماکزیمم افزایش قیمت در سناریو دوم، بیشترین افزایش بهای تمام شده از منظر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم مربوط به بخش صنایع آجر به میزان ۷۷۲٫۵۴ درصد، بخش سیمان با افزایشی برابر ۵۹۹٫۹۰ درصد و بخش کاشی و سرامیک با افزایشی معادل ۴۳۱٫۵۲ در رتبه های دوم و سوم، بیشترین افزایش در سطوح قیمت های محصول قرار دارند.