مقاله تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۷۲۰ تا ۷۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسید هومیک بر رفتار جذبی فسفر در یک خاک آهکی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفر
مقاله اسید هومیک
مقاله قدرت یونی
مقاله همدماهای جذب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سپهر ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: زبردست رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر اسید هومیک روی رفتار جذبی فسفر، آزمایشی در سه سطح اسید هومیک (۰، ۲۰۰، ۱۰۰ میلی گرم در لیتر) در غلظت های مختلف فسفر (۰ تا ۳۰ میلی گرم در لیتر) و در دو قدرت یونی ۰٫۱ و ۰٫۰۱ مولار بررسی شد، داده های جذب با معادلات لانگمویر، فروندلیچ و تمکین برازش داده شدند و بر اساس ضریب تبیین (R2) معادله لانگمویر بهتر برازش یافت (R2=0.91-0.98). نتایج نشان داد که مصرف اسید هومیک جذب فسفر را به طور قابل توجهی پایین آورد و حداکثر جذب تک لایه ای لانگمویر (qmax)، را بیش از ۵۰% در مقایسه با نمونه شاهد کاهش داد. همچنین پارامترهای جذب شامل انرژی جذب لانگمویر (KL)، فاکتورهای ظرفیت و شدت جذب فروندلیچ (n, KF) و ضریب تمکین (KT) با افزودن اسید هومیک در هر دو قدرت یونی کاهش یافتند. حداکثر ظرفیت بافری (MBC)، ظرفیت بافری تعادلی (EBC) و ظرفیت بافری استاندارد خاک (SBC) در غلظت ۲۰۰ میلی گرم در لیتر اسید هومیک، بیش از ۵۰ درصد نسبت به شاهد کاهش یافت. کاربرد اسید هومیک غلظت تعادلی فسفر (EPC) را در هر دو قدرت یونی افزایش داد، به طوری که مقدار EPC از ۰٫۲۸ تا ۰٫۴۰ (در قدرت یونی ۰٫۰۱ مولار) و از ۰٫۲۱ تا ۰٫۳۹ (در قدرت یونی ۰٫۱ مولار) میلی گرم بر لیتر افزایش یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که جذب رقابتی اسید هومیک با فسفر موجب کاهش جذب فسفر شده و در نتیجه می تواند موجب افزایش فراهمی فسفر برای گیاهان شود.