مقاله تاثیر اسید جیبرلیک و اسید سولفوریک بر صفات جوانه زنی بذر داغداغان (.Celtis australis L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۹ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسید جیبرلیک و اسید سولفوریک بر صفات جوانه زنی بذر داغداغان (.Celtis australis L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید جیبرلیک
مقاله اسید سولفوریک
مقاله پوسته سخت بذر
مقاله داغداغان
مقاله درصد جوانه زنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرافشار مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: طبری کوچکسرایی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: ستاریان علی
جناب آقای / سرکار خانم: بیات داریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه داغداغان (Celtis australis) یکی از عناصر مدیترانه ای جنگل های خزری است که بذر آن به سبب پوسته سخت دچار خواب فیزیکی است. در تحقیق حاضر به منظور غلبه بر خواب بذر و افزایش میزان جوانه زنی، بذرها به مدت ۲۴ ساعت تحت تاثیر اسید جیبرلیک با دو غلظت ۱۰۰ ppm و ۲۰۰ و اسید سولفوریک غلیظ با دو زمان ۱۵ و ۳۰ دقیقه قرار گرفتند. سپس بذرها در ماسه مرطوب و در سردخانه °C) به مدت ۶ ماه لایه گذاری شد. بعد از یک دوره ۱۸ هفته ای آشکار شد که اسید جیبرلیک در مقایسه با اسید سولفوریک میزان جوانه زنی، میانگین جوانه زنی، ارزش جوانه زنی، سرعت جوانه زنی و قدرت جوانه زنی بیش تری را برای بذر داغداغان فراهم کرده است. اسید جیبرلیک با غلظت ۱۰۰ ppm با ۶۳ درصد بیش ترین جوانه زنی را در میان تیمارهای آزمایش شده موجب شد این در حالی است که جوانه زنی در تیمار شاهد و اسید سولفوریک به ترتیب از ۳۵ درصد و ۲۰ درصد تجاوز نکرد. به منظور افزایش میزان جوانه زنی و بهبود سرعت جوانه زنی در پژوهش های آتی می تواند تیمار اسید سولفوریک غلیظ با مدت های کم تر، آب جوش، آب مقطر و سایر محلول های تحریک کننده جوانه زنی مدنظر محققان قرار گیرد.