مقاله تاثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی بذر سه گونه زالزالک بومی ایران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید جیبرلیک
مقاله اسید سولفوریک
مقاله جوانه زنی بذر
مقاله نیترات پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاده واقفی سعیده سادات
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلی عادل
جناب آقای / سرکار خانم: جمزاد زیبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، با توجه به مشکلات جوانه زنی بذر زالزالک، روش های گوناگون تیمار بذر قبل از کاشت آزمایش شد. پیش تیمارها با استفاده از اسید جیبرلیک، اسید سولفوریک، و نیترات پتاسیم، انجام شد. گونه های بررسی شده عبارت اند از: Crataegus aminii، C. babakhanloui و C.persica که هر سه مورد از گونه های انحصاری ایران به شمار می روند. برای بررسی، آزمایش ها با سه بار تکرار، که هر تکرار ۳۰ بذر را شامل می شد، به صورت کاملا تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که بهترین و موثرترین تیمار در گونه C.amini تیمار نیترات پتاسیم ۱ درصد با ۳۸٫۶۶۷ درصد جوانه زنی بیشترین جوانه زنی را داراست. تیمارهای اسید سولفوریک ۹۸ درصد به مدت ۱۵ دقیقه، و اسید سولفوریک ۵۰ درصد به مدت ۱۵ و ۳۰ دقیقه فاقد جوانه زنی اند. در گونه C. babakhanloui تیمار نیترات پتاسیم ۱ درصد با ۴۴ درصد جوانه زنی بالاترین درصد جوانه زنی را دارد و تیمار اسید سولفوریک ۹۸ درصد به مدت ۱۵ دقیقه با ۹٫۳۳ درصد جوانه زنی نا موفق ترین تیمار در این گونه است. در C. persica درصد جوانه زنی تیمار نیترات پتاسیم ۰٫۵ درصد با ۴۹٫۳۳ درصد بالاترین درصد جوانه زنی، و تیمار اسید سولفوریک ۹۸ درصد به مدت ۳۰ دقیقه فاقد جوانه زنی است. در تیمار شاهد هیچ گونه جوانه زنی مشاهده نشد. با وجود عملکرد بهتر تیمارهای نیترات پتاسیم به علت نیاز به جدا کردن درون بر چوبی بذر به سبب اثر مستقیم نیترات پتاسیم، استفاده از این روش در سطح تولید بالا میسر نیست و موقعیت کاملا آزمایشگاهی است. تیمارهای اسید سولفوریک با وجود درصد پایین جوانه زنی در برخی گونه ها کاربردی تر است.