مقاله تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت (۲۰۰۸-۱۹۹۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۷۵ تا ۱۹۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی در کشورهای صادرکننده نفت (۲۰۰۸-۱۹۹۴)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقلال بانک مرکزی
مقاله مدیریت نقدینگی
مقاله کشورهای صادر کننده نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده علی
جناب آقای / سرکار خانم: عسگری بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استقلال بانک مرکزی از آن رو اهمیت دارد که اگر این نهاد به تامین کننده کسری بودجه دولت ها تبدیل شود، در این صورت با وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم و حفظ ثبات قیمت ها در تعارض قرار می گیرد؛ از این رو، این مطالعه حاضر، به بررسی تاثیر استقلال بانک مرکزی بر نظام مدیریت نقدینگی برای ایران و ۲۱ کشور صادرکننده نفت، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۱۹۹۴ می پردازد. برای این منظور از مدل های اقتصادسنجی، در قالب روش داده های تابلویی، استفاده شده است. در این مطالعه شاخص GMT مورد استفاده قرار می گیرد.
نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال ضعیف تر، گویای آن است که این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، با سیاست های انبساطی پولی در قالب رشد بالای نقدینگی رو به رو می شوند، در حالی که نتایج تخمین برای کشورهای صادرکننده نفت با درجه استقلال قوی تر، نشان می دهد این گروه از کشورها هنگام افزایش قیمت نفت، می توانند، سیاست های پولی کنترل شده تری اتخاذ کنند.