مقاله تاثیر استفاده از پساب و لجن در آبیاری گیاهان بر میزان غلظت فلزات سنگین گیاهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از پساب و لجن در آبیاری گیاهان بر میزان غلظت فلزات سنگین گیاهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله پساب
مقاله گیاه
مقاله فلزات سنگین
مقاله لجن دفعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی نیا آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: میرباقری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی امین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق برای بررسی جذب فلزات سنگین در گیاهان، از خاک های تحت تیمارهای مختلف پساب و لجن انجام شده است. برای این کار آزمایشی به صورت اسپیلت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در تصفیه خانه شوش انجام گرفت. فاکتور اصلی آبیاری با پنج سطح (شاهد، پساب، آب شهر و لجن، محلول تهیه شده از فلزات سنگین، پساب و لجن) و فاکتور فرعی گیاهان (اسفناج، کاهو، تربچه، شاهی، ریحان، یونجه، گوجه و هندوانه) در نظر گرفته شدند.
برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک واحدهای آزمایشی تعیین شد. تیمار اول به عنوان شاهد فقط با آب شهر و تیمار دوم با پساب تصفیه خانه شوش آبیاری شد و در تیمار سوم از آب شهر برای آبیاری و از لجن دفعی تصفیه خانه شوش به عنوان کود استفاده شد. تیمار چهارم از محلول های شبیه سازی شده با نهرهای جنوب تهران که غلظت فلزات سنگین در آنها چندین برابر و معادل چندین سال آبیاری با نهرهای جنوب تهران بود آبیاری شد و در تیمار پنجم از پساب و لجن تصفیه خانه شوش استفاده شد. پس از دوره کامل آبیاری غلظت فلزات سنگین در محصولات به وسیله دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج آماری تجزیه واریانس اثر دو فاکتور تیمارهای آبیاری و گیاهان بر جذب عناصر نیکل، آهن، سرب، کادمیم، روی و مس نشان داد که بین تیمارهای آبیاری و همچنین بین گیاهان مختلف از نظر میزان جذب عناصر یاد شده تفاوت معنی داری در سطح ۱% وجود دارد. جدول و نمودارهای مقایسه های میانگین نیز نشان می دهد استفاده از لجن تصفیه خانه سبب افزایش غلظت فلزات سنگین به ویژه نیکل، سرب و آهن در اسفناج، یونجه و تربچه می شود و آبیاری با پساب در طولانی مدت سبب افزایش غلظت فلزات نیکل و کادمیم در گیاهان به ویژه اسفناج می شود.