مقاله تاثیر استفاده از نوعی دهان شویه ایرانی بر روی برخی عوارض پس از جراحی دندان های عقل نهفته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۹۱ در مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از نوعی دهان شویه ایرانی بر روی برخی عوارض پس از جراحی دندان های عقل نهفته
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان نهفته
مقاله عوارض حین کار
مقاله جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پیمانی علی
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: آثار سپیده
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: جراحی دندان های عقل نهفته می تواند همراه با عوارض زیادی باشد. برای کاهش عوارض ناشی از این جراحی، از داروها و دهان شویه های مختلفی استفاده می شود. در این مطالعه اثر داروی گیاهی نبیددارو بر کاهش برخی عوارض جراحی دندان های عقل نهفته فک پایین مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی، ۳۰ بیمار بزرگ سال به طور تصادفی انتخاب شدند. دندان مولر سوم نهفته فک پایین یک سمت آن ها خارج و تاثیر نبیددارو بر برخی عوارض پس از جراحی بررسی شد. دندان نهفته سمت مقابل یک ماه بعد به همان شیوه خارج گردید و در این مورد از هیچ دارویی جهت تسکین عوارض استفاده نشد. نتایج توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های x2، Fisher و Paired-t مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میزان درد ابراز شده توسط بیماران در ۶، ۱۲، ۲۴ و ۴۸ ساعت پس از جراحی در گروه نبیددارو به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود ۰٫۰۰۷)=(p value، (p value=0.006)، (p value=0.05) و (۰٫۰۵=p value) خون ریزی پس از ۲ روز در بیماران تحت درمان با نبیددارو کمتر از بیماران گروه شاهد بود (۰٫۰۵=p value). همچنین شاخص تریسموس در ۲۴ ساعت پس از عمل در گروه نبیددارو به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد بود (۰٫۰۴=p value).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه استعمال نبیددارو در کاهش درد، خون ریزی و تریسموس پس از جراحی دندان عقل نهفته موثر است.