مقاله تاثیر استفاده از مکمل ویتامین E بر وضعیت متابولیک و سطح سرمی لیپوپروتئین a در بیماران دیابتی نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۸۴ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از مکمل ویتامین E بر وضعیت متابولیک و سطح سرمی لیپوپروتئین a در بیماران دیابتی نوع ۲
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین E
مقاله وضعیت متابولیک
مقاله لیپوپروتئین a
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رف رف مریم
جناب آقای / سرکار خانم: بزیون بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: سرابچیان محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: صفاییان عبدالرسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دیابت نوع ۲ از عوامل خطر مستقل بیماری های قلبی – عروقی محسوب می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل ویتامین E بر وضعیت متابولیک و سطح سرمی لیپوپروتئین a در بیماران دیابتی نوع ۲ بود.
روش بررسی: در این کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل دار دوسوکور، ۸۳ بیمار (زن و مرد) مبتلا به دیابت نوع ۲ به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. گروه مداخله (n=42) روزانه مکمل ویتامین E به میزان ۴۰۰ واحد در روز و گروه کنترل (n=41)، دارونما را به مدت ۸ هفته دریافت کردند. از هر یک از بیماران در ابتدا و پایان مطالعه، نمونه های خون ناشتا، اندازه گیری های تن سنجی و اطلاعات دریافت غذایی به دست آمد.
یافته ها: بعد از استفاده از مکمل ویتامین E، سطوح سرمی ویتامین E و ویتامین E استاندارد شده با لیپید در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش پیدا کرد (P<0.0001). در پایان مطالعه سطوح قندخون ناشتا در گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری (P=0.027) نشان داد. تغییرات در سطوح لیپیدهای سرم، نمایه توده بدن و دریافت غذایی در هیچیک از دو گروه معنی دار نبود.
نتیجه گیری: مکمل یاری ویتامین E منجر به بهبود وضعیت ویتامین E سرم و بهبود کنترل گلیسمی در بیماران دیابتی نوع ۲ شد. مکمل ویتامین E در دوز و مدت به کار رفته تغییرات معنی دار در سایر متغیرهای مورد مطالعه ایجاد نکرد. انجام مطالعات بیشتر در خصوص اثرات احتمالی ویتامین E در کنترل متابولیک بیماران دیابتی نوع دو توصیه می شود.