مقاله تاثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات بیمارستان در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۲۸ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از سیستم جامع اطلاعات بیمارستان در ارتقاء کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان مسیح دانشوری تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیستم اطلاعات بیمارستانی
مقاله کیفیت
مقاله کیفیت خدمات درمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روزبهانی رحیم
جناب آقای / سرکار خانم: مظفریان مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم پوردیزجی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سیستم جامع اطلاعات بیمارستان نرم افزاری جامع برای یکپارچه سازی و تبادل موثر اطلاعات بیمارستانی است که جهت بهبود کیفیت داده ها، کاهش زمان تبادل، افزایش سطح رضایتمندی و کیفیت خدمات و نهایتا کاهش هزینه ها در بیمارستان مورد استفاده قرار می گیرد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر نرم افزار اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان مسیح دانشوری بر عوامل موثر بر کیفیت خدمات بالینی نظیر صحت و کیفیت داده ها، روانسازی فرآیندهای بالینی، مالی، پشتیبانی و دسترسی مناسب به اطلاعات است.
روش بررسی: این پژوهش به روش توصیفی، دیدگاه ۱۲۰ نفر از کاربران شاغل را که قبل و بعد از استقرار HIS در بیمارستان حضور داشته اند با استفاده از پرسشنامه ساختاری بررسی کرده و با روشهای آماری استنباطی و توصیفی رابطه مولفه های موثر بر کیفیت خدمات و نرم افزار موجود را مورد سنجش قرار داد.
یافته ها: کاربرد نرم افزار موجود در ایجاد برقراری ارتباط بین واحدها و بخشهای بیمارستانی (۸۱%) مناسب، دسترسی به اطلاعات پزشکی بیماران (۴۴%) و تسهیل فرآیندهای درمانی (۶۱%) نسبتا مناسب و در زمینه آنالیز داده های مالی و بودجه ای (۱۱%)، برقراری امکان تحقیقات بالینی (۱۹%) و نمایش راهنماهای بالینی برای کاربران (۱۸%) و دسترسی به اطلاعات آماری و مالی بیمارستان (۱۷% و ۲۲%) و بطور خاص در حیطه مدیریت سازمان ضعیف ارزیابی می شود.
نتیجه گیری: این پژوهش نقش جدی HIS را در افزایش دقت و سهولت و سرعت فرآیندهای درمانی روشن نموده و بر ضرورت توجه و برنامه ریزی برای افزایش کیفیت خدمات بیمارستانی تاکید می نماید.