مقاله تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۵۸ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان: مقایسه کاربران و غیرکاربران در شهر اصفهان
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اینترنت
مقاله ماهواره
مقاله جوانان
مقاله رفتار اجتماعی
مقاله مشارکت اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی سوسن
جناب آقای / سرکار خانم: زمان لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر واکاوی تاثیر اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان در سه بعد رفتار در خانواده، رفتار با دوستان و همسالان و مشارکت اجتماعی جوانان می باشد. در این پژوهش میزان و نوع استفاده جوانان از اینترنت و ماهواره بر رفتار اجتماعی جوانان موثر فرض شده است. فرضیات پژوهش با روش پیمایش مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماری پژوهش را جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ساکن شهر اصفهان تشکیل می دهند. حجم نمونه برابر با ۴۰۰ نفر است که برای انتخاب آن ها از نمونه گیری خوشه ای با احتمال متناسب با حجم استفاده شده و سپس با ابزار پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر میزان و نحوه استفاده از اینترنت و ماهواره بر ابعاد مختلف رفتار اجتماعی متفاوت است. بر اساس یافته های پژوهش استفاده از اینترنت و ماهواره بر رفتار جوانان در خانواده تاثیری ندارد، در حالی که بر رفتار آنان با دوستانشان تاثیر مثبت می گذارد. در ضمن اینترنت و ماهواره تاثیر یکسانی بر مشارکت اجتماعی جوانان ندارند. نحوه استفاده از اینترنت به ویژه نوع سایت های مورد استفاده بر مشارکت جوانان در سازمان های غیردولتی، فعالیت های داوطلبانه و مشارکت سیاسی آنان تاثیرگذار است. اما استفاده از ماهواره تنها با مشارکت سیاسی جوانان رابطه دارد، که رابطه موجود رابطه ای منفی است.