مقاله تاثیر استرس القا شده توسط تزریق درون رگی اپی نفرین و کورتیزول بر میزان ترشح ارکسین در موش های صحرایی نر تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در شهریور ۱۳۹۱ در مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران از صفحه ۲۸۳ تا ۲۸۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر استرس القا شده توسط تزریق درون رگی اپی نفرین و کورتیزول بر میزان ترشح ارکسین در موش های صحرایی نر تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارکسین
مقاله کورتیزول (Cor)
مقاله اپی نفرین (Ep)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزعلی همایون
جناب آقای / سرکار خانم: معتمدی جویباری معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ارکسین یک ماده ارکسیژنیک در جوندگان و انسان ها است و پژوهش ها نشان داده در پاسخ سازشی به کاهش وزن نقش داشته، و با گرسنگی افزایش می یابد. از سوی دیگر، کاهش وزن و گرسنگی با افزایش سطح اپی نفرین و کورتیزول همراه است. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر اپی نفرین و کورتیزول بر ترشح ارکسین القا شده توسط گرسنگی در موش های صحرایی تغذیه شده با سطوح مختلف انرژی بود.
مواد و روش ها: ۴۵ سر موش صحرایی نر نژاد ویستار (۳۵۰-۳۰۰ گرم، ۱۵ سر موش در هر گروه) با سطح انرژی ۱۰۰%، ۵۰% و ۲۵% به مدت ۱۰ روز تغذیه شدند. سپس موش ها به مدت ۴۸ ساعت مورد گرسنگی مطلق قرار گرفتند. حیوانات برای انجام عمل کانولاسیون در سرخرگ کاروتید به منظور تزریق و جمع آوری نمونه های خونی، بیهوش شدند. موش ها در هر گروه به ترتیب (۳ کیلوگرم اپی نفرین به ازای کیلوگرم وزن بدن) یا (۳ میکروگرم کورتیزول به ازای کیلوگرم وزن بدن) و مخلوط اپی نفرین و کورتیزول دریافت کردند (۰٫۱ میلی گرم در ۱ میلی لیتر اسمیر خون محیطی). نمونه های خون در زمان های قبل، ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ دقیقه بعد از تزریق جمع آوری، و میزان ارکسین و گلوکز پلاسما اندازه گیری گردید.
یافته ها: در رژیم ۱۰۰% و ۵۰% سطح ارکسین به ترتیب بعد از تزریق مخلوط اپی نفرین و کورتیزول، و اپی نفرین (به تنهایی) کاهش پیدا کرد (P£۰٫۰۵). در مقابل، گروهی که با رژیم ۲۵% تغذیه کردند پاسخ معنی داری به تزریق هیچ یک از موارد کورتیزول، اپی نفرین و مخلوط هردو نشان ندادند (P³۰٫۰۵).
نتیجه گیری: یافته ها نشان داد تزریق اپی نفرین ترشح ارکسین القا شده توسط گرسنگی را در موش هایی که با رژیم ۱۰۰% و ۵۰% تغذیه شدند، مهار می نماید. هم چنین، پاسخ ترشحی ارکسین به اپی نفرین تحت تاثیر کاهش وزن می باشد.