مقاله تاثیر استاتین ها بر پیش آگهی کوتاه مدت سکته های ایسکمیک مغزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۵ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر استاتین ها بر پیش آگهی کوتاه مدت سکته های ایسکمیک مغزی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استاتین ها
مقاله سکته ایسکمیک مغزی
مقاله Modified Rankin Scale
مقاله پیش آگهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسعود سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسنی جواد
جناب آقای / سرکار خانم: مروجی سیدعلیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رافظی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استاتین ها در کاهش عوارض سکته مغزی ایسکمیک (CVA) موثر هستند. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استاتین ها بر پیش آگهی کوتاه مدت CVA می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه کوهورت تعداد ۲۳۰ بیمار بستری که توسط نورولوژیست تایید شده بودند، وارد شدند. ۸۰ نفر حداقل ۳ ماه قبل از بروز بیماری تحت درمان با استاتین ها بودند و ۱۵۰ بیمار بدون سابقه بودند. اطلاعات بیوگرافیک، زمینه ای و توانایی حرکتی بیماران بر اساس Modified Rankin Scale (MRS) مورد سنجش قرار گرفت و در زمان بستری با وضعیت حرکتی موقع ترخیص مورد مقایسه واقع شد. عدم تغییر وضعیت حرکتی و همچنین ضعیف شدن آن به عنوان پیش آگهی بد و بهبود وضعیت حرکتی موقع ترخیص به عنوان پیش آگهی خوب لحاظ شد.
نتایج: میانگین سنی افراد ۷۱٫۵۹ سال بود و تعداد ۱۰۳ زن (۴۴٫۸ درصد) و ۱۲۷ مرد (۵۵٫۲ درصد) وارد مطالعه شده بودند. از ۸۰ (۳۴٫۸ درصد) بیماری که سابقه مصرف استاتین ها را داشتند، ۵۵ بیمار (۶۸٫۸ درصد) در موقع بستری وضعیت حرکتی مطلوب تری (MRS<4) را نشان دادند و این تعداد در گروه دیگر، ۲۶ نفر (۱۷٫۳ درصد) بود (P<0.0001). در موقع ترخیص MRS<4 در افرادی که سابقه مصرف استاتین ها را داشتند، ۷۰ بیمار (۸۷٫۵ درصد) و در گروه دیگر ۴۳ بیمار (۲۸٫۷ درصد) بود (P<0.0001). هنگام مقایسه این داده ها ۶۷ بیماری (۸۳٫۸ درصد) با سابقه مصرف استاتین ها و ۴۳ بیمار (۲۸٫۷ درصد) از گروه دیگر پیش آگهی خوب مشاهده شد (P<0.0001).
نتیجه گیری: مصرف استاتین ها باعث بروزی پیش آگهی های کوتاه مدت بهتر در بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک مغزی می شود.