مقاله تاثیر اسانس میخک هندی و رزماری، پوترسین، قارچ کش تیابندازول و تیمار آب گرم بر افزایش عمر پس از برداشت میوه انبه (رقم لانگرا) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در فیزیولوژی و تکنولوژی پس از برداشت فرآورده های باغی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر اسانس میخک هندی و رزماری، پوترسین، قارچ کش تیابندازول و تیمار آب گرم بر افزایش عمر پس از برداشت میوه انبه (رقم لانگرا)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس های میخک هندی و رزماری
مقاله عمر پس از برداشت
مقاله انبه
مقاله لانگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده حامد
جناب آقای / سرکار خانم: ابوطالبی عبدالحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر اسانس گیاهان دارویی و مقایسه تاثیر آنها با قارچ کش های شیمیایی و روش های معمول بر افزایش عمر پس از برداشت و کاهش فساد در میوه انبه رقم لانگرا، آزمایشی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۱۴ تیمار و ۱۰ تکرار اجرا شد. تیمارها شامل شاهد (بدون تیمار)، غوطه وری در پوتریسین با غلظت ۱، ۳ و ۶ میلی مولار به مدت ۲ دقیقه، اسانس گیاهان دارویی میخک هندی و رزماری در غلظت ۵۰۰، ۷۵۰ و ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر و تیمار دمایی (آب گرم ۵۴ درجه) و غوطه وری در قارچ کش تیابندازول با غلظت ۰٫۵ و ۰٫۷۵ و ۱ میلی گرم در لیتر به مدت ۳ تا ۵ دقیقه بود. پس از اعمال تیمارها میوه ها در سردخانه با دمای ۱۰ درجه و رطوبت نسبی ۹۰-۸۵ درصد نگه داری شدند. ۳۰ روز پس از شروع انبارداری صفات درصد کاهش وزن، درصد کاهش سفتی میوه، درصد افزایش ویتامین ث، درصد کاهش اسید کل آب میوه، درصد افزایش مواد جامد محلول و درصد افزایش pH اندازه گیری شد. نتایج نشان داد خصوصیات کمی و کیفی میوه انبه رقم لانگرا تحت تاثیر نوع تیمار قرار گرفته است. طبق نتایج به دست آمده کمترین درصد کاهش وزن در میخک هندی ۷۵۰ میلی گرم در لیتر مشاهده شد. کمترین میزان کاهش سفتی مربوط به رزماری ۵۰۰ میلی گرم در لیتر بود. بیشترین میزان افزایش مواد جامد محلول در تیمار آب گرم و کمترین آن مربوط به پوترسین ۶ میلی مولار بود. بیشترین میزان افزایش ویتامین ث در تیمار رزماری دیده شد.