مقاله تاثیر ارزش وجه نقد بر ایجاد ارزش و بازدهی مازاد در شرکتهای دارای محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر ارزش وجه نقد بر ایجاد ارزش و بازدهی مازاد در شرکتهای دارای محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محدودیت مالی
مقاله ارزش وجه نقد
مقاله بازده مازاد
مقاله ثروت سهامداران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بادآورنهندی یونس
جناب آقای / سرکار خانم: درخور سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین محدودیت مالی و ارزش وجه نقد است. در این تحقیق اطلاعات مالی ۸۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بررسی شده است. برای تعیین اینکه شرکتی دارای محدودیت مالی است یا بدون محدودیت مالی از سه شاخص KZIR، KZ، WW استفاده گردیده است. در راستای اهداف تحقیق دو فرضیه اصلی مطرح گردیده است. بر اساس تحلیلهای صورت گرفته در مورد فرضیه اول مشخص گردید که وجه نقد در مورد شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث افزایش ارزش شرکت می گردد. در فرضیه دوم بررسی گردید که تغییرات وجوه نقد در شرکتهایی که دارای محدودیت مالی هستند نسبت به شرکتهایی که دارای محدودیت مالی نیستند، بیشتر باعث بازدهی مازاد می شود که در نهایت این فرضیه نیز مورد تایید قرار گرفت.