مقاله تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مشخصات کمی بذر درختان بنه در جنگل‌های ایرانی–تورانی (مطالعه موردی: جنگل باغ شادی یزد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر مشخصات کمی بذر درختان بنه در جنگل‌های ایرانی–تورانی (مطالعه موردی: جنگل باغ شادی یزد)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنگل باغ شادی
مقاله بذر بنه
مقاله یزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مازیار
جناب آقای / سرکار خانم: اعتماد وحید
جناب آقای / سرکار خانم: خسروپور اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانیان نقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بذر عامل در امر احیا، توسعه جنگل ها و جنگل کاری ها محسوب شده که در این میان انتخاب بذرهای با کیفیت و رسیده دارای اهمیت بسیاری است. جنگل باغ شادی (بخش قرق جنگل) واقع در شهرستان خاتم استان یزد در این تحقیق با هدف مقایسه مشخصه های کمی بذر درخت بنه در طبقات ارتفاع از سطح دریا انتخاب شد. منطقه فوق به سه کلاسه ارتفاعی شامل کلاسه ۱ با ارتفاع کمتر از ۲۱۰۰ متر، کلاسه ۲ با ارتفاع بین ۲۱۰۰ تا ۲۵۰۰ متر و کلاسه ۳ با ارتفاع بیشتر از ۲۵۰۰ متر از سطح دریا تقسیم و در هر طبقه ارتفاع از سطح دریا تعداد ۲۰ اصله درخت بنه انتخاب شد (عامل جهت دامنه، شیب و خاک تقریبا یکسان انتخاب شدند) و در مجموع ۶۰ اصله درخت بنه جهت جمع‎آوری نمونه بذر انتخاب شدند. سپس مشخصه های کمی شامل وزن ۱۰۰۰ دانه، درصد پوکی، طول بذر و عرض بذر اندازه گیری در هر یک از کلاسه های ارتفاعی بررسی شد. مقایسه مشخصه های کمی بذرها در طبقات ارتفاع از سطح دریا با کمک آزمون تجزیه واریانس یک طرفه و دانکن در سطح اطمینان ۹۵ درصد انجام گرفت. نتایج نشان داد که اختلاف معنی داری بین مشخصه های وزن ۱۰۰۰ دانه شامل درصد پوکی، طول بذر و عرض بذر در طبقات مختلف ارتفاعی وجود دارد. میانگین مشخصه های وزن ۱۰۰۰ دانه، طول بذر و عرض بذر در طبقه ارتفاعی ۲۵۰۰-۲۱۰۰ متر از سطح دریا به ترتیب با ۵۰ گرم،۸٫۴ و ۷ میلی متر بیشتر از دیگر طبقات ارتفاعی بود. مشخصه پوکی بذر بنه در طبقه ارتفاعی کمتر از ۲۱۰۰ متر از سطح دریا دارای بیشترین میزان و در طبقه ارتفاعی ۲۵۰۰–۲۱۰۰ متر از کمترین میزان برخوردار بود. نتایج کلی نشان داد است که درختان طبقه ارتفاعی ۲۵۰۰–۲۱۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا دارای بذرهای درشت تر و سنگین تر و پوکی کمتری بوده و در نتیجه مناسب ترین پایه ها برای بذرگیری درختان بنه را ایجاد می کنند.