مقاله تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی، زیست سنجی و ریخت شناسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در تحقیقات منابع طبیعی تجدید شونده از صفحه ۲۱ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی، زیست سنجی و ریخت شناسی چوب گونه ممرز (Carpinus betulus)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ممرز
مقاله خواص فیزیکی چوب
مقاله ویژگی های زیست سنجی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کیایی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: طلایی پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر خواص فیزیکی، زیست سنجی و ریخت شناسی چوب ممرز در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. تعداد ۹ اصله درخت سالم ممرز برای این منظور از سه کلاسه ارتفاعی از سطح دریا (۳۰۰، ۷۵۰ و ۱۳۵۰ متر) از طرح جنگلداری ماشلک واقع در شهرستان نوشهر، مازندران نمونه برداری شده و خواص فیزیکی و زیست سنجی چوب آنها به ترتیب با استفاده از استاندارد ISO-3131 و روش فرانکلین اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که ارتفاع از سطح دریا تاثیر معنی داری بر خواص فیزیکی چوب ممرز ندارد. (p<0.05). این در حالی است که خواص زیست سنجی چوب ممرز به شکل معنی داری تحت تاثیر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد، به طوری که شاهد افزایش در میزان هم کشیدگی حجمی، جرم ویژه خشک، ضخامت دیواره سلولی و ضریب رانکل با افزایش ارتفاع از سطح دریا و در مقابل کاهش مقادیر طول الیاف، قطر الیاف، قطر حفره سلولی، ضریب درهم رفتگی و ضریب انعطاف پذیری چوب ممرز بودیم.