مقاله تاثیر ارتز گوه خارجی بر بالانس استاتیک افراد مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پژوهش در علوم توانبخشی از صفحه ۱۱۳۱ تا ۱۱۳۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر ارتز گوه خارجی بر بالانس استاتیک افراد مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استئوآرتریت زانو
مقاله گوه خارجی
مقاله بالانس استاتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: فرقانی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: استئوآرتریت بخش داخلی زانو یکی از شایع ترین دلایل ناتوانی و محدود کننده فعالیت در بزرگسالی می باشد. اختلالات تعادلی در این افراد گزارش شده است. ارتزهای گوه خارجی می تواند تاثیرات فوری و طولانی مدتی را بر زانو داشته باشند که در نتیجه ممکن است تاثیرات مهمی بر تعادل این افراد داشته باشند. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی تاثیر چهار نوع ارتز گوه خارجی بربالانس استاتیک افراد مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو می باشد.
مواد و روش ها: ۱۸ زن مبتلا به استئوآرتریت در ناحیه داخلی زانو مورد مطالعه قرار گرفتند. بالانس استاتیک طی ایستادن روی دو اندام با چشمان باز و با پوشیدن کفش یکسان با استفاده از دستگاه سکوی نیرو و با پوشیدن پنج نوع گوه خارجی (۸٫۵ درجه عرضی) در داخل و خارج کفش بوسیله پارامترهای مرتبط با مرکز فشار ارزیابی شد.
یافته ها: استفاده از گوه های خارجی تاثیر معنی داری بر متغیرهای بالانس استاتیک در مقایسه با کفی ساده نداشت (P>0.05)، اگر چه استفاده از ارتز گوه خارجی منجر به مقادیر پایین تری در میانگین متغیرهای اندازه گیری شده، نسبت به کفی ساده گردید. بعلاوه مقایسه بین چهار نوع گوه خارجی نشان داد که گوه های خارجی در خارج کفش در مقایسه با گوه خارجی پاشنه در داخل کفش منجر به کاهش معنی دار مقادیر میانگین برآیند متوسط مسافت طی شده مرکز فشار و مساحت ناحیه بیضی و دایره محاط بر محدوده حرکت مرکز فشار گردیدند (P<0.05).
نتیجه گیری: هر چند استفاده از گوه های خارجی تاثیر معنی داری در پارامترهای بالانس افراد مبتلا به استئوارتریت در وجه داخلی زانو نداشت، اما در مقایسه با کفی ساده، استفاده از ارتز گوه خارجی منجر به مقادیر پایین تری در پارامترهای بالانس این افراد گردید که شاید نشانگر بهبود تعادل با استفاده از گوه های خارجی باشد. در مقایسه انواع گوه های خارجی، ارتز گوه خارجی در خارج از کفش منجر به بهبود بیشتر بالانس گردید.