مقاله تاثیر اختلالات شنوایی ناشی از نویز صنعتی بر شناخت و حافظه شنوایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۵۹ تا ۲۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر اختلالات شنوایی ناشی از نویز صنعتی بر شناخت و حافظه شنوایی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نویز صنعتی
مقاله کم شنوایی
مقاله وزوز گوش
مقاله حافظه شنوایی
مقاله کلامی
مقاله شناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: توفان ریحانه
جناب آقای / سرکار خانم: آقاملایی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم زاده شادی
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعیلی مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: کم شنوایی و وزوز گوش دو تاثیر شنیداری آسیب دستگاه شنوایی در اثر نویز محیط کار هستند که می توانند توام یا جدای از هم ایجاد شوند. در مطالعه حاضر، تاثیر کم شنوایی و وزوز گوش ناشی از نویز صنعتی بر شناخت و حافظه شنوایی-کلامی مورد بررسی قرار گرفت
مواد و روش ها: مطالعه حاضر روی ۴۲ کارگر مرد، در محدوده سنی ۴۰ تا ۵۶ سال در سه گروه: ۱) دچار کم شنوایی، ۲) دچار وزوز و کم شنوایی و ۳) با شنوایی هنجار انجام شد. دو گروه اول و دوم، افراد با سابقه طولانی کار در محیط با نویز بیش از حد مجاز و گروه سوم، افراد شاهد همگن با شنوایی هنجار بودند. کم شنوایی افراد از نوع حسی-عصبی نزولی در حد متوسط و متقارن در دو گوش بود. برای کلیه افراد، آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی و آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری در شرایط یکسان انجام شد.
یافته ها: گروه با شنوایی هنجار در کلیه مراحل آزمون یادگیری شنوایی-کلامی ری نسبت به دو گروه دیگر، امتیاز بالاتری را نشان داد، و اختلاف امتیازات ۳ گروه در سه مرحله A1، Sum و بازشناسی، معنادار بود (p£۰٫۰۳۴) در آزمون معاینه مختصر وضعیت شناختی نیز یافته مشابهی مشاهده گردید (p£۰٫۰۲۵).
نتیجه گیری: مطالعه حاضر تاثیر کم شنوایی و وزوز گوش ناشی از مواجهه با نویز بیش از حد مجاز، بر توانایی شناختی کلی و حافظه شنوایی-کلامی را نشان داد. با توجه به قابل پیشگیری بودن تاثیرات شنوایی و غیرشنوایی نویز صنعتی، اجرا و پایش برنامه های حفاظت شنوایی و آموزش کارگران، راهکار مناسب و پیشنهادی است.