مقاله تاثیر اختلاط پوست و مغز کنف بر خمیر کاغذسازی به روش سودا و مقاومت های کاغذ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران از صفحه ۶۳۸ تا ۶۴۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر اختلاط پوست و مغز کنف بر خمیر کاغذسازی به روش سودا و مقاومت های کاغذ
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پوست کنف
مقاله مغز کنف
مقاله ابعاد الیاف
مقاله خمیر کاغذ سودا
مقاله مقاومت خمیر کاغذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبی مسعودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
صنایع کاغذسازی در دهه های گذشته با کمبود ماده اولیه سلولزی مواجه بوده است. با توجه به سابقه کشت کنف در ایران، کنف به عنوان یک گیاه سریع الرشد از قابلیت خوبی برای جبران کمبود چوب برخوردار می باشد. ساقه کنف از رقم ۴۳۲ کشت شده در ایستگاه تحقیقات پنبه ورامین تهیه شد. مقدار ساقه هوا خشک این رقم کنف در حدود ۱۰٫۵ تن در هکتار اندازه گیری گردید. خمیر کاغذ سودا از مغز، پوست و اختلاط آن ها به ترتیب با سه نسبت وزنی ۵۰ به ۵۰، ۴۰ به ۶۰ و ۳۰ به ۷۰ درصد انجام شد. برای لیگنین زدایی از فاکتورH  در حدود ۸۰۰ و با استفاده از شرایط پخت شامل زمان پخت ۳۰ دقیقه، هیدروکسید سدیم ۱۸ درصد، دمای پخت ۱۷۵°C و نسبت ۵ به ۱ مایع پخت به ماده سلولزی استفاده شد. در شرایط مشابه پخت، خمیر کاغذ تهیه شده از مخلوط پوست و مغز کنف، دارای بازده و عدد کاپایی بین خمیر کاغذ تهیه شده از پوست و مغز به تنهایی بود. با افزایش درصد پوست، عدد کاپای خمیر کاغذ کاهش و تعداد دور کوبیدن برای دستیابی به درجه روانی معینی افزایش یافت. ویژگی های کاغذ دست ساز شامل ضخامت، طول پاره شدن، مقاومت به ترکیدن و به ویژه مقاومت به پاره شدن با افزایش نسبت پوست افزایش یافت.