مقاله تاثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با اسکوپولامین در موش سوری نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با اسکوپولامین در موش سوری نر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتانول
مقاله اسکوپولامین
مقاله ماز بعلاوه ای شکل مرتفع
مقاله یادگیری وابسته به وضعیت
مقاله موش سوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: خضری شیوا
جناب آقای / سرکار خانم: پیری مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعات قبلی نشان می دهد که اتانول و اسکوپولامین باعث القا فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت می شوند. بر اساس این یافته ها در مطالعه حاضر اثر اتانول بر فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت القا شده با اسکوپولامین در تکلیف ماز بعلاوه ای شکل مرتفع مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه تجربی از موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استفاده شد. موش ها بیهوش شدند و کانول گذاری دوطرفه در ناحیه CA1 هیپوکامپ پشتی با استفاده از روش استریوتاکسی انجام شد. بعد از طی دوره بهبودی هفت روزه، اثر اتانول بر روی فراموشی و یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین در موش های کوچک آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. تزریق قبل از آموزش اسکوپولامین به داخل ناحیه CA1 باعث القا فراموشی شد. تزریق قبل از آموزش اسکوپولامین به داخل ناحیه CA1 باعث القا فراموشی شد. تزریق قبل از آزمون اسکوپولامین یا اتانول باعث برگشت فراموشی القا شده با اسکوپولامین قبل آموزش شد. تزریق قبل از آزمون اتانول خود باعث تخریب حافظه شد ولی اثر اصلاحی اسکوپولامین روز آزمون را بر روی فراموشی القا شده توسط اسکوپولامین روز آموزش را تقویت نمود. این یافته ها نشان می دهند که اتانول می تواند یادگیری وابسته به وضعیت اسکوپولامین را در هیپوکامپ پشتی تحت تاثیر قرار دهد. بعلاوه این داده ها پیشنهاد کننده یادگیری وابسته به وضعیت متقابل بین اتانول و اسکوپولامین در هیپوکامپ پشتی موش کوچک آزمایشگاهی می باشند.