مقاله تاثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی با میانجی گری ادراک مشتری از شرکت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مدیریت فرهنگ سازمانی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: تاثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی با میانجی گری ادراک مشتری از شرکت
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابعاد فرهنگی هافستد
مقاله ادراک مشتری از شرکت
مقاله اعتماد مشتری
مقاله خرید اینترنتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نژادشکوهی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دعایی حبیب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با افزایش خرید و فروش اینترنتی کالا و خدمات، و گسترش تجارت الکترونیکی، موضوع ایجاد اعتماد بسیار بااهمیت شده است. عوامل متعددی بر اعتماد مشتری موثرند. پژوهش حاضر با به کارگیری مدل یابی معادلات ساختاری، تاثیر ابعاد فرهنگ هافستد بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی از طریق ادراک مشتری از شرکت را بررسی می کند. این تحقیق با روش پیمایشی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ دانشگاه فردوسی مشهد با حجم نمونه ۳۸۴ نفر انجام گرفت. روایی با به کارگیری تحلیل عاملی، و پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل آماری داده ها، تکنیک پی.ال.اس به کار گرفته شد. مردگرایی / زن گرایی بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی از طریق ادراک مشتری از اعتبار شرکت، تاثیر دارد. ادراک مشتری از اندازه و اعتبار شرکت بر اعتماد مشتری در خرید اینترنتی نیز موثر است. این تحقیق شامل همه ابعاد فرهنگی هافستد است که برای اولین بار در ایران انجام شده است.