مقاله تاثیر آنی کفش با زیره غلتکی بر ثبات پاسچر بیماران دیابتی توام با نوروپاتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در توانبخشی نوین از صفحه ۲۳ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر آنی کفش با زیره غلتکی بر ثبات پاسچر بیماران دیابتی توام با نوروپاتی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیره غلتکی
مقاله تعادل
مقاله نوروپاتی دیابتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قمیان بنفشه
جناب آقای / سرکار خانم: کامیاب مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حسن
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شایع ترین عارضه نوروپاتی دیابتی در اندام تحتانی ایجاد زخم در نواحی پر فشار کف پا می باشد. رایج ترین اصلاح کفش طبی جهت پیشگیری از ایجاد زخم در پای این بیماران، استفاده از زیره غلتکی است. از طرفی نوروپاتی محیطی می تواند منجر به بی ثباتی پاسچر و کاهش کنترل تعادل در بیماران دیابتی گردد. همچنین به نظر می رسد زیره غلتکی سبب اختلال در تعادل افراد سالم می شود. از آنجا که در زمینه تاثیر زیره غلتکی بر پاسخ پاسچر بیماران دیابتی مطالعه ای یافت نشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر زیره غلتکی بر ثبات پاسچر بیماران دیابتی توام با نوروپاتی انجام شد.
روش بررسی: هفده بیمار مبتلا به نوروپاتی دیابتی در این مطالعه شرکت کردند. به منظور ارزیابی ثبات پاسچر حین پوشیدن کفش، با و بدون زیره غلتکی، آزمون کنترل حرکت با استفاده از دستگاه نوروکام انجام شد. میزان جابجایی مرکز نیرو، مدت زمان تاخیر در پاسخ و قدرت پاسخ پاسچر در دو حالت با و بدون زیره غلتکی مورد مقایسه قرار گرفت.
یافته ها: میزان جابجایی مرکز نیرو و مدت زمان تاخیر در پاسخ، با و بدون زیره غلتکی یکسان بود (P>0.05). قدرت پاسخ پاسچر حین اغتشاش متوسط قدامی و خلفی صفحه نیرو با استفاده از کفش با زیره غلتکی بیشتر از میزان آن با کفش بدون زیره غلتکی بود (P<0.05).
نتیجه گیری: در بررسی آنی، کفش با زیره غلتکی منجر به تغییر ثبات پاسچر بیماران مبتلا به نوروپاتی دیابتی نمی شود. از آنجا که قدرت پاسخ پاسچر هنگام استفاده از زیره غلتکی افزایش می یابد ممکن است که استفاده دراز مدت، نقش آموزشی برای مهارتهای تعادلی داشته باشد.