مقاله تاثیر آنتی اکسیدانی چای سیاه (Camellia Sinesis) بر آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز به دنبال مصرف تیواستامید در موش های نر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در علوم آزمایشگاهی از صفحه ۱۳ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آنتی اکسیدانی چای سیاه (Camellia Sinesis) بر آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز به دنبال مصرف تیواستامید در موش های نر
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتی اکسیدان
مقاله تیواستامید
مقاله چای سیاه
مقاله گلوتاتیون پراکسیداز
مقاله کاتالاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی اشرف
جناب آقای / سرکار خانم: نقش نوشین
جناب آقای / سرکار خانم: رزمی نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چکیده زمینه و هدف: فلاوونوئید ها نقش حفاظتی در واکنش های غیر-آنزیمی در برابر استرس اکسیداتیو بازی می کنند فلاوونوئید ها گروهی از ترکیبات پلی فنولی هستند که در چای وجود دارند. این مواد با رادیکال های آزاد واکنش داده و آنها را خنثی می سازند. در این مطالعه اثر آنتی اکسیدانی چای سیاه روی کبد، متعاقب تزریق تیواستامید در موش های سوری نر از نژاد Albino مورد بررسی قرار گرفت.
روش بررسی: در این مطالعه ۴۰ سر موش در ۵ گروه ۸ تایی تقسیم شدند. گروه شاهد، گروه دریافت کننده تیواستامید با دوز ۱۰۰mg/kg، گروه دریافت کننده ی تیواستامید با دوز ۱۵۰mg/kg، گروه دریافت کننده تیواستامید با دوز۱۰۰mg/kg  متعاقب با دریافت چای سیاه با دوز ۵ گرم درصد و گروهی که تیواستامید با دوز ۱۵۰m/kg متعاقب دریافت چای سیاه به دوز ۵ گرم درصد دریافت نمودند. تیمار حیوانات با تیواستامید به صورت تزریق درون صفاقی انجام شد. سپس به مدت ۳۰ روز با چای۵gr/100ml  به عنوان تنها منبع آشامیدنی و غذای مناسب تغذیه شدند. پس از آن میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز سنجش شد.
یافته ها: افزایش فعالیت آنزیم های کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در گروهایی که چای سیاه را با تیواستامید دریافت کرده اند در مقایسه با گروه تیواستامید مشاهده شد (P<0.05)
نتیجه گیری: افزایش فعالیت این دو آنزیم در گروه دریافت کننده چای نشان دهنده اثر آنتی اکسیدانی چای سیاه می باشد که می توان این خاصیت را به کاتچین های چای نسبت داد.