مقاله تاثیر آموزش چند حسی فرنالد بر نارسانویسی و املانویسی در دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در (روان شناسی اجتماعی (یافته های نو در روان شناسی از صفحه ۹۹ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش چند حسی فرنالد بر نارسانویسی و املانویسی در دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نارسانویسی
مقاله املا
مقاله روش چند حسی فرنالد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورنژاد زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: کجباف محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: مولوی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام پژوهش، بررسی تاثیر آموزش چند حسی فرنالد بر نارسانویسی و املا دانش آموزان پایه دوم دوره ابتدایی بود. ۲۴ دانش آموز به طور تصادفی از میان دانش آموزانی که مبتلا به نارسانویسی و اختلال املا بودند، انتخاب شده بودند. بر این شرکت کنندگان آزمون هوشی کتل، آزمون محقق ساخته املا و چک لیست نارسانویسی اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که میانگین نمرات پس آزمون نارسانویسی گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات پس آزمون نارسانویسی گروه کنترل است. (۰٫۰۵>p). همچنین میانگین نمرات پس آزمون املا گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات پس آزمون املا گروه کنترل وجود دارد (۰٫۰۵>p) در مجموع یافته های پژوهش حاکی از آن است که روش چند حسی فرنالد در بهبود نارسانویسی و املا دانش آموزان دبستان موثر بوده است.