مقاله تاثیر آموزش شبکه های واژگانی بر درک مطلب فارسی آموزان غیر ایرانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۱۳۵ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش شبکه های واژگانی بر درک مطلب فارسی آموزان غیر ایرانی
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش صریح
مقاله آموزش غیرصریح
مقاله شبکه واژگانی
مقاله درک مطلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رقیب دوست شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جدیری جمشیدی رویا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر به موضوع آموزش شبکه های معنایی فعل در زبان دوم پرداخته و میزان تاثیر این نوع آموزش را بر فرایند زبان آموزی زبان آموزان غیر فارسی زبان ارزیابی می کند. به این منظور، در ابتدا پیش آزمونی اجرا شد و از بین ۵۰ زبان آموز خارجی، تعداد ۳۰ نفر همگن برای انجام پژوهش انتخاب شدند. این افراد در دو گروه کنترل و آزمایش با دو روش صریح و غیرصریح تحت آموزش قرار گرفتند. سطح زبان آموزان هر دو گروه، سطح پیشرفته بود و ۲۷ فعل همراه با شبکه های معنایی مربوط به آن ها به زبان آموزان ارائه شد. گروه کنترل، دروس را بدون اشاره مستقیم به موضوع شبکه ها دریافت کرد؛ در مقابل، گروه آزمایش با آگاهی از این موضوع، تحت آموزش قرار گرفت و علاوه بر ارائه معنی افعال در حاشیه دروس، از روش هایی مانند رنگی کردن و برجسته سازی افعال در متن درس نیز استفاده شد. پس از تدریس هر درس، پس آزمونی برگزار شد و با استفاده از روش های آماری، نتایج حاصل از پس آزمون دو گروه با یکدیگر مقایسه شد. مقایسه این نتایج و تحلیل آنها در قالب آزمون تی، نشان داد که گروه آزمایش عملکرد بهتری از گروه کنترل داشته است.