مقاله تاثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نسیم تندرستی (سلامت خانواده) از صفحه ۳۵ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلالات یادگیری
مقاله حرکات ریتمیک ایروبیک
مقاله حافظه کوتاه مدت
مقاله حافظه شنیداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربان پور کبری
جناب آقای / سرکار خانم: پاکدامن مجید
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی غلامحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: توانایی یادگیری تا حد بسیاری به حافظه وابسته است. تاثیرات یک تجربه یادگیری می بایست حفظ و نگه داری شود تا پس از متراکم شدن این تجربیات یادگیری رخ دهد. حافظه یک بخش ذاتی از فرایند یادگیری است. بسیاری از کودکان دچار ناتوانی یادگیری، یک نوع مشکل حافظه ای دارند. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شده است.
روش بررسی: از بین دانش آموزان دختر پایه های سوم تا پنجم ابتدایی که در سال تحصیلی ۹۲ – ۹۱ به مرکز اختلالات یادگیری طلوع ارجاع داده شده بودند، تعداد ۳۶ دانش آموز با روش تصادفی ساده انتخاب و به دو گروه گواه و آزمایش منتسب شدند. کل نمونه ابتدا با استفاده از خرده آزمون حافظه عددی وکسلر و آزمون سنجش شنیداری ارزیابی شدند. سپس، گروه آزمایش ۲۴ جلسه ۱ ساعته، طی ۸ هفته متوالی، تحت آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک قرار گرفتند. در پایان، هر دو گروه مجددا ارزیابی شدند.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک بر بهبود حافظه کوتاه مدت و حافظه شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری تاثیر مثبت دارد.
بحث و نتیجه گیری: این نتایج حاکی از آن است که که آموزش حرکات ریتمیک ایروبیک می تواند حافظه کوتاه مدت و شنیداری دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری را در مقطع ابتدایی بهبود بخشد.