مقاله تاثیر آموزش به بیماران قبل از جراحی بر مدت زمان بازگشت از بیهوشی در بیماران لاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی از صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آموزش به بیماران قبل از جراحی بر مدت زمان بازگشت از بیهوشی در بیماران لاپاراسکوپیک کوله سیستکتومی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله مدت زمان بازگشت از بیهوشی
مقاله کوله سیستکتومی
مقاله لاپاراسکوپی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساداتی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: گلچینی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: پازوکی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جسمی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: پیشگاه رودسری محدثه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جراحی لاپاراسکوپی به دلیل مزیت های فراوان جایگزین روش سنتی شده است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش به بیماران کاندید جراحی کوله سیستکتومی با روش لاپاراسکوپی در مرحله پیش از عمل بر مدت زمان بازگشت از بیهوشی در اتاق بهبودی انجام شد.
روش بررسی: این کارآزمایی بالینی در دو بیمارستان شهر کرج طی سال های ۱۳۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. نمونه های پژوهش ۱۰۰ بیمار زن کاندید جراحی کوله سیستکتومی که به شکل تصادفی به دو گروه مساوی ۵۰ نفره تقسیم شدند. به گروه مداخله در مورد شرایط اتاق عمل، تجهیزات، روش بیهوشی، پروسیجر جراحی و نقش بیمار در امر مراقبت از خود در مرحله بازگشت از بیهوشی آموزش داده شد. گروه کنترل، به طور روتین پذیرش شده و به اتاق عمل فرستاده شدند. مدت زمان بازگشت از بیهوشی با استفاده از تکمیل چک لیست آلدرت و کسب نمره ۹ در این مقیاس و بروز تهوع بیماران پس از ریکاوری اندازه گیری شد.
یافته ها: در ارزیابی وضعیت بیماران در واحد ریکاوری، میانگین مدت زمان رسیدن به نمره ۹ از معیار آلدرت در گروه کنترل، ۲۹٫۶۶±۵٫۴۴ در حالی که میانگین این مدت زمان در گروه مداخله ۱۸٫۰۴±۳٫۸۷ دقیقه بود. (P=0.000) بیمار (۲۰%) از گروه کنترل، بعد از ریکاوری تهوع را تجربه کردند در حالی این تعداد در گروه مداخله تنها سه بیمار (۶%) بود (P=0.037, OR=0.255 CI 95%: 0.066-0.992).
نتیجه گیری: نتایج مطالعه، موید اثر مثبت آموزش قبل از عمل بر مدت زمان بازگشت از بیهوشی در بیماران بود. از این روی توصیه می شود تمامی بیماران تحت لاپاراسکوپی قبل از عمل تحت آموزش و اطلاع رسانی قرار گیرند.