مقاله تاثیر آلودگی های صوتی تک فرکانس بر روی رشد باکتری اشیرشیاکلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۱۷۷ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آلودگی های صوتی تک فرکانس بر روی رشد باکتری اشیرشیاکلی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگی صوتی
مقاله اشرشیاکلی
مقاله ضریب رشد باکتری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی هروی محمدامین
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدامین
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با صنعتی شدن کشورها، آلودگی صوتی به صورت یک مساله جدی در محیط کار بروز کرده است. از آنجاکه برخی از عفونت ها و آلودگی های محیطی ناشی از باکتری اشرشیاکلی بوده لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آلودگی های صوتی تک فرکانس بر روی رشد باکتری اشرشیاکلی (E-Coli) انجام گرفت.
مواد و روش کار: برای تولید امواج صوتی به طراحی و ساخت یک تقویت کننده صوت که قادر به تولید فرکانس های ۸ گانه است، پرداخته شد. مراکز فرکانسی شامل فرکانس های ۴۰۰۰, ۲۰۰۰, ۱۰۰۰, ۵۰۰, ۲۵۰, ۱۲۵, ۶۳٫۵ و ۸۰۰۰ هرتز هستند. محدوده شدت صوت نیز ۳۰ دسی بل در نظر گرفته شد. هر بار تعداد ده محیط کشت E-Coli، بررسی شدند. محیط های کشت به دو دسته پنج تایی تقسیم و یکی از دسته ها در حضور امواج صوتی (گروه تجربی) و دسته دیگر بدون امواج صوتی (گروه شاهد) در انکوباتور با شرایط یکسان قرار گرفتند. باکتری ها در دمای ۳۷ درجه به مدت ۲۴ ساعت انکوبه شدند. بعد از آن کلنی باکتری ها شمارش شدند. نتایج گروه شاهد و تجربی توسط آزمون تی مستقل و با استفاده از نرم افزار MATLAB2011 مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: نتایج کشت باکتری ها نشان می دهد که در فرکانس های ۶۳٫۵، ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ هرتز میزان رشد باکتری ها افزایش معناداری یافته (p<0.05) به گونه ای که با افزایش فرکانس میزان رشد باکتری ها نیز افزایش بیشتری داشته است. در فرکانس ۸۰۰۰ هرتز بر خلاف چهار فرکانس قبل کاهش رشد باکتری ها معنادار بوده است (p<0.05). در سایر مراکز فرکانسی (۱۲۵ (p=0.055)، (p=0.081) 250،(p=0.074) 500 ) تغییرات رشد باکتری ها از الگوی خاصی پیروی نکرده و نتایج معناداری در میزان رشد باکتری ها مشاهده نشد.
نتیجه گیری: این مطالعه نشان می دهد که آلودگی های صوتی تک فرکانس در مراکز هشت گانه فرکانسی بر روی رشد باکتری ها موثر بوده و تاثیرات آن در محدوده حساسیت گوش افزایش می یابد لذا این محدوده می تواند بستر مناسبی برای رشد باکتری ها را فراهم آورد و کنترل این فرکانس های صوتی در محیط های صنعتی پیشنهاد می شود.