مقاله تاثیر آلودگی به بزاق روی استحکام باند برشی Transbond XT و Assure universal bonding resin به مینای دندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۱۰ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر آلودگی به بزاق روی استحکام باند برشی Transbond XT و Assure universal bonding resin به مینای دندان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام برشی
مقاله ادهزیو ارتودنسی
مقاله مینای دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامی امیرآبادی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: شیرازی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: Assure universal bonding resin، خاصیت آزادسازی فلوراید داشته و همزمان با سمان رزینی نیز تقویت شده است. همچنین بنا به ادعای سازندگان، این ماده استحکام باند کافی بین براکت و مینای دندانها در شرایط آلودگی ایجاد می کند، هرچند نیاز به بررسیهای بیشتر وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه استحکام باند Transbond XT و Assure universal bonding resin به مینای خشک و آلوده به بزاق انجام شد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی، شصت دندان پرمولر انسانی خارج شده انتخاب و براکت های استنلیس استیل روی سطوح مینای دندانها باند شدند. برای باندینگ براکت ها به دندان از کامپوزیت رزین Transbond XT (شرایط خشک)، عامل رزینی Assure (شرایط خشک) و Assure (در شرایط آلوده به بزاق) استفاده شد و مقادیر استحکام باند برشی براکت ها به دندان با استفاده از دستگاه Zwick در سه گروه تعیین گردید. از آزمونهای آماری One-way analysis of Variance (ANOVA) و Kruskal Wallis جهت آنالیز داده ها استفاده شد.
یافته ها: استحکام باند برشی براکت ها به سطوح مینا در باندینگ توسط عوامل Assure،Transbond XT و Assure در شرایط آلودگی با بزاق برابر ۴٫۷۸±۱۴٫۱۸، ۵٫۴۹±۱۶٫۱۳ و ۴٫۷۴±۱۳٫۳۲ مگاپاسکال برآورد گردید (بدون تفاوتهای معنی دار). آزمون ناپارامتری Kruskal-Wallis نشان داد تفاوت معنی داری از نظر مقادیر رتبه های ایندکس ARI در گروههای مختلف باندینگ وجود نداشته است. (P=0.053)
نتیجه گیری: کاربرد عامل باندینگ رزینی Assure برای باند براکت های استنلیس استیل به مینای دندانها، استحکام باند کافی در شرایط خشک یا آلودگی به بزاق ایجاد کرده بود. لذا می توان از این عامل در شرایط بالینی و برای باندینگ براکت ها به مینای دندانها استفاده کرد.