مقاله تاثیر آفرودیت بر رضایت جنسی زنان یائسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۰ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آفرودیت بر رضایت جنسی زنان یائسه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یائسگی
مقاله رضایت جنسی
مقاله مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ
مقاله آفرودیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تعاونی سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم اکباتانی ندا
جناب آقای / سرکار خانم: حقانی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: یکی از شایع ترین مشکلات زنان در سنین یائسگی کاهش رضایت جنسی آنان می باشد، که کیفیت زندگی ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر آفرودیت بر رضایت جنسی زنان یائسه بود.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی سه سوکور همراه با گروه دارونما، ۸۰ زن داوطلب سالم ۶۰- ۵۰ ساله، مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران، در مطالعه شرکت داده شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی در دو گروه مصرف کننده کپسول آفرودیت و گروه دارونما به مدت یک ماه قرارگرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس اندازه گیری عملکرد جنسی ساباتسبرگ بود که بخشی از آن وضعیت رضایت جنسی را مورد ارزیابی قرار داد.
یافته ها: بعد از گذشت یک ماه از مداخله، بین میانگین نمره رضایت جنسی در دو گروه تفاوت معنی داری دیده شد (p=0.01). رضایت جنسی در مقایسه با قبل از یائسگی در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت، نتیجه آزمون تی زوجی نشان داد که تفاوت معنی دار آماری قبل و بعد از مداخله در دو گروه وجود ندارد (p=0.16).
نتیجه گیری: مصرف آفرودیت می تواند رضایت جنسی را در زنان یائسه بهبود ببخشد. بنابراین آشنایی مراقبین بهداشتی با این مکمل ها ضروری به نظر می رسد.