مقاله تاثیر آستاگزانتین سنتتیک و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر بازدهی تکثیر مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیلات از صفحه ۱۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تاثیر آستاگزانتین سنتتیک و جلبکی (Haematococcus pluvialis) بر بازدهی تکثیر مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قزل آلای رنگین کمان
مقاله آستاگزانتین
مقاله جلبک هماتوکوکوس (Haematococcus pluvialis)
مقاله بازدهی تکثیر
مقاله کیفیت تخم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: شمسایی مهرجان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: خدادادی مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق که در یک مزرعه تکثیر قزل آلای رنگین کمان در استان کهکیلویه و بویراحمد انجام شد، عملکرد تکثیر قزل آلای رنگین کمان از طریق افزودن سطوح مختلف آستاگزانتین با دو منبع سنتتیک و جلبکی (Haematococcus pluvialis) به جیره غذایی مولدین ماده مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، آستاگزانتین سنتتیک در سه سطح ۴۰، ۸۰ و ۱۲۰ میلی گرم بر کیلوگرم غذا و آستاگزانتین جلبکی معادل %۱٫۵ سطوح منبع سنتتیک، به ترتیب به مقدار ۲٫۶۷، ۵٫۳۳ و ۸ گرم بر کیلوگرم غذا مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق، هفت جیره آزمایشی شامل شش تیمار در سطوح و منابع مختلف آستاگزانتین (T1-T6) و یک تیمار شاهد (بدون آستاگزانتین) در نظر گرفته شد. تعداد ۱۴۰ مولد ماده ۴-۳ ساله قزل آلا به مدت ۱۲۰ روز قبل از شروع فصل تخم ریزی، از طریق جیره های آزمایشی تغذیه شدند. مولدین مورد مطالعه در حین انجام تکثیر و پس از آن از نظر برخی شاخص ها نظیر قطر تخم، هماوری، درصد لقاح، بازماندگی تخم، درصد چشم زدگی و قابلیت تخمه گشایی تخم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند. از لحاظ میزان هماوری، درصد چشم زدگی و تعداد تخم در گرم، بین تیمارها اختلاف معنی دار مشاهده شد (p<0.05)، در حالی که در مورد شاخص های قطر تخم و درصد لقاح اختلاف بین تیمارها معنی دار نبود (p>0.05). با افزایش سطوح آستاگزانتین از ۴۰ به ۱۲۰ میلی گرم در کیلوگرم در هر دو منبع سنتتیک و جلبکی، درصد چشم زدگی و تخم گشایی افزایش یافت، ضمن آنکه درصد چشم زدگی در مولدینی که از آستاگزانتین جلبکی تغذیه کرده بودند به مراتب بهتر بود. بر اساس نتایج به دست آمده، بهترین عملکرد تکثیر مربوط به تیمار ۳ با سطح ۸ گرم بر کیلوگرم جلبک هماتوکوکوس بود. بهبود آسیب های جلدی اولیه، عدم بروز بیماری و تلفات و همچنین شادابی و خوشرنگی مولدین از جمله مشاهدات ظاهری در طول انجام این تحقیق بود. بطورکلی، نتایج این تحقیق نشان داد که کاربرد آستاگزانتین باعث بهبود عملکرد تکثیر قزل آلای رنگین کمان می شود، ضمن آنکه آستاگزانتین جلبکی به دلیل دارا بودن سایر مکمل های غذایی، از برتری قابل توجهی نسبت به آستاگزانتین سنتتیک در بهبود عملکرد تکثیر و سلامتی مولدین ماده قزل آلا برخوردار می باشد.