مقاله تاثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۲۱ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تاثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای دی هشت
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاثیر آستانه ای
مقاله توسعه مالی
مقاله رشد اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازی کیومرث
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدپور لسیان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، تاثیر آستانه ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۱ مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویا وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می کند. نتایج نشان می دهند که حد آستانه ای برابر ۲۶٫۵۵ درصد است و پارامتر شیب نیز ۰٫۲۴ برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه ای، در رژیم دوم میزان تاثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می باشد.