مقاله تاثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تاکید بر مهاجرت نخبگان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۴۱ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: تاثیر آزادی اقتصادی، سیاسی و مدنی بر مهاجرت (با تاکید بر مهاجرت نخبگان)
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهاجرت نخبگان
مقاله آزادی اقتصادی
مقاله آزادی سیاسی
مقاله توسعه انسانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: جامه بزرگی آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر آزادی اقتصادی و سیاسی بر جریان بین المللی مهاجرت (با تاکید بر مهاجرت نخبگان) از کشورهای در حال توسعه منتخب به ایالات متحده آمریکا طی دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۹ با رهیافت پانل دیتا می باشد. یافته های مطالعه حاکی است شاخص آزادی اقتصادی و فقدان آزادی سیاسی و مدنی تاثیر منفی و معناداری بر جریان مهاجرت و مهاجرت نخبگان دارد. همچنین متغیر انباشت مهاجرت نخبگان به طور مثبت و معنادار مهاجرت و مهاجرت نخبگان را تحت تاثیر قرار می دهد. متغیر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بر جریان مهاجرت تاثیر بی معنا و بر مهاجرت نخبگان تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین شاخص توسعه انسانی نیز بر کل مهاجرت و مهاجرت نخبگان تاثیر منفی و معناداری دارد.