مقاله تاثیر آزادسازی تجاری بر فقر روستایی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه سیاست های راهبردی و کلان از صفحه ۷۱ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: تاثیر آزادسازی تجاری بر فقر روستایی ایران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزادسازی تجاری
مقاله فقر روستایی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریم محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: نیک بخش فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: سرگزی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سالارپور ماشااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر آزادسازی تجاری بر فقر روستایی ایران با استفاده از تحلیل سری های زمانی و سیستم معادلات همزمان طی سال های ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۸ می باشد که روش رگرسیون های به ظاهر نا مرتبط جهت تخمین چهار معادله به صورت همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده، ضریب متغیر توزیع درآمد تاثیر منفی و معنی داری بر نسبت جمعیت فقیر به کل جمعیت دارد. متغیر شاخص تجارت تاثیر مثبت و معنی داری در سطح ۹۵ درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی به ازای هر واحد سرمایه می گذارد. متغیر نرخ تورم تاثیر منفی و معنی داری در سطح ۹۰ درصد بر متغیر تولید ناخالص داخلی دارد. متغیر نسبت تولیدات کشاورزی به GDP تاثیر منفی و معنی داری در سطح ۹۵ درصد بر متغیر توزیع درآمد می گذارد، همچنین متغیرهای توزیع درآمد و سهم تولیدات کشاورزی از GDP تاثیر مثبت و معنی داری بر متغیر شاخص تجارت گذاشته است.