مقاله تاثیر آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اقلید استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۳۴۱ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: تاثیر آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه اقلید استان فارس
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرایش کاشت
مقاله اجزای عملکرد
مقاله سطوح نیتروژن
مقاله گلرنگ بهاره

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امینی زهره
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدماشااله
جناب آقای / سرکار خانم: زارعی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: مدنی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: محمدرضاخانی محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات آرایش کاشت و کاربرد مقادیر مختلف نیتروژن و همکنش آن ها بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره رقم IL111 آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی با پانزده تیمار و سه تکرار در سال زراعی ۸۸-۱۳۸۷ در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان اقلید به اجرا درآمد. کرت های اصلی شامل سه آرایش کاشت با فاصله ردیف ۳۰، ۴۵ و ۶۰ سانتی متر و کرت های فرعی شامل پنج سطح نیتروژن صفر، ۴۰، ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص از منبع اوره بود. نتایج نشان داد بالاترین میزان عملکرد دانه به میزان ۲۲۲۹ کیلوگرم در هکتار و بالاترین میزان عملکرد روغن با ۶۹۱ کیلوگرم در هکتار از آرایش کاشت با فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و سطح کودی ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد که به ترتیب نسبت به تیمار شاهد ۵۴ و ۵۹٫۲% افزایش نشان دادند. بالاترین تعداد دانه در طبق با ۸۸٫۷ عدد به عنوان مهم ترین جزء عملکرد از فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و سطح کودی ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد. بالاترین درصد روغن دانه به میزان ۳۱٫۷% از فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و سطح کودی ۴۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص و بالاترین درصد پروتئین دانه ۱۴٫۶۲% از فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و سطح کودی ۱۶۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص حاصل شد. با توجه به نتایج به دست آمده فاصله ردیف ۶۰ سانتی متر و کاربرد ۸۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن برای جهت این رقم گلرنگ تحت شرایط اقلیمی مشابه محل آزمایش مناسب می باشد.