مقاله تاثیر آتروپین اینتراتکال بر جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران جراحی اندام تحتانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۹۱ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تاثیر آتروپین اینتراتکال بر جلوگیری از تهوع و استفراغ بعد از عمل ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران جراحی اندام تحتانی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آتروپین
مقاله تزریق اینترتکال
مقاله اندام تحتانی
مقاله مورفین
مقاله تهوع و استفراغ بعد از عمل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادی پورزاده فاطمه (شیما)
جناب آقای / سرکار خانم: کیالها حمید
جناب آقای / سرکار خانم: نادری فیروزه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: از عوارض مورفین اینتراتکال در بیهوشی منطقه ایی تهوع و استفراغ پس از جراحی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آتروپین اینتراتکال در میزن تهوع و استفراغ ناشی از مورفین در بیماران تحت جراحی اندام تحتانی می باشد.
مواد و روش ها: در این کارآزمایی بالینی ۱۲۰ بیمار کاندید جراحی اندام تحتانی بطور تصادفی به ۲ گروه مساوی تقسیم شدند. در گروه A بیماران ۰٫۱ میلی گرم (۱ سی سی) آتروپین اینتراتکال و در گروه B بیماران ۱ سی سی سالین ۰٫۹% دریافت کردند. میزان تهوع و استفراغ بیماران در طی۲۴h  و تغییرات همودینامیک در دقایق ۳، ۵، ۱۰ و ۱۵ در دو گروه بررسی شد. آنالیز آماری با آزمون های تی مستقل، repeated measures anova و کای اسکور با نرم افزار SPSS نسخه ۱۴ انجام شد.
یافته ها: تغییرات علایم همودینامیک قبل از تزریق و در دقایق ۳، ۵، ۱۰ و ۱۵ بعد از تزریق دارو در دو گروه دارای تفاوت آماری معنی داری نبود (p>0.05). هیچکدام از نمونه های گروه مداخله دچار تهوع و استفراغ نشده بودند در صورتیکه این میزان در گروه شاهد ۱۷ درصد بود که دارای اختلاف معنی دار بود (p=0.0001). همچنین میزان درد در گروه شاهد بیشتر از گروه مداخله بود (۲۶ نفر نسبت به ۱۴ نفر دارای میزان VAS (visual analog scal) بیشتر از ۳ بودند) که این اختلاف نیز از نظر آمارای معنی دار شد (p=0.04).
نتیجه گیری: آتروپین اینتراتکال بدون اختلال در علایم همودینامیک و تسکین درد باعث جلوگیری از تهوع و استفراغ ناشی از مورفین اینتراتکال در بیماران تحت عمل جراحی اندام تحتانی می شود.