مقاله تاثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: تاثیرپذیری گلستان سعدی از آموزه های تعلیمی قابوس نامه
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سعدی
مقاله عنصرالمعالی
مقاله گلستان
مقاله قابوس نامه
مقاله ادبیات تعلیمی
مقاله تربیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یلمه ها احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سعدی شیرازی، شاعر زبردست و نویسنده شیرین سخنی است که همگان به عظمتش در شعر و ادب مقر و معترفند. کسی چون او نیست که در زمینه پند و اندرز، داروی تلخ نصیحت را به شهد شیرین لطافت و ظرافت کلام بیامیزد و چون معجونی شفابخش، دل هر ادب دوستی را با کلامش التیام بخشد. وی در گلستان پرنقش و نگارش در هر بابی سخن رانده و به راستی داد سخن را در آن داده است. گویا سعدی در نگارش این کتاب گرانسنگ به قابوس نامه عنصرالمعالی کیکاووس بن اسکندر نظر داشته و در بیان بسیاری از مسائل حکمی و اخلاقی از آن تاثیر پذیرفته است. اگر از دریچه ادبیات تعلیمی به کتاب گلستان و قابوس نامه بنگریم، به گنجینه ای سرشار از مواعظ مشترک و حکم مشابه و نکات ارزشمند تربیتی یکسان برخواهیم خورد که هر یک می تواند سرلوحه زندگی علمی و عملی بشر قرار گیرد. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، به بررسی گلستان سعدی و قابوس نامه از دیدگاه ادبیات تعلیمی می پردازد تا در پایان بتوان از میزان تاثیرپذیری سعدی از قابوس نامه در خلق گلستان همیشه خوش وی آگاه شد.