مقاله تاثیرپذیری نهادهای مالی اسلامی از بحران های مالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۹۷ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: تاثیرپذیری نهادهای مالی اسلامی از بحران های مالی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بحران مالی
مقاله عملکرد بانک ها
مقاله نظام مالی اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخشی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی (به عنوان رکن اساسی نهادهای مالی که فعالیت های خود را بر پایه اصول شرعی و اسلامی بنا کرده اند) در تاثیرپذیری از بحران مالی اخیر جهانی می باشد. از آنجا که ماهیت بحران مالی اخیر، ناشی از بی انضباطی نهادهای مالی رایج می باشد، نحوه اثر گذاری این بحران بر نهادهای مالی اسلامی می تواند محکی بر عملکرد این نهادها باشد. جامعه پژوهش شامل تمامی بانک های اسلامی بوده که در سطح جهان مشغول به فعالیت می باشند. با استفاده از داده ها و گزارشات مالی مستخرج به ارزیابی ۷۱ بانک نمونه پژوهش پرداخته شد. آزمون t زوجی جهت مقایسه مدل نظری پژوهش در ارزیابی عملکرد بانکها (۱۱ شاخص اصلی عملکرد) مورد استفاده قرار گرفت. جهت انجام آزمون مورد نظر از سال های ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به عنوان دوره زمانی قبل از بحران و سال های 2008 و ۲۰۰۹ به عنوان دوره زمانی پس از بحران تفسیر شد.نتایج پژوهش حاکی از عدم وجود اختلاف معنادار بین میانگین دوره قبل و بعد از بحران برای تمامی شاخص های عملکرد مورد استفاده بود. به عبارت دیگر این پژوهش نشان داد عملکرد بانک های اسلامی از بحران مالی اخیر متاثر نشده است. فعالیت در سایه قوانین موجود در نظام مالی اسلامی و استفاده از ابزارهای موجود در این نظام به عنوان دلایل اصلی عدم تاثیرپذیری ذکر شده است.