مقاله تاثیرپذیری غزالی از ابن سینا در دو موضوع نفس و معاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۱ در حکمت سینوی (مشکوه النور) از صفحه ۱ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: تاثیرپذیری غزالی از ابن سینا در دو موضوع نفس و معاد
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غزالی
مقاله ابن سینا
مقاله نفس
مقاله معاد
مقاله بدن جدید
مقاله برانگیختگی
مقاله عذاب قبر
مقاله عرض حیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: کشفی عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: سراجی پور نسرین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چند غزالی در کتاب تهافت الفلاسفه به نقد فلاسفه مشا پرداخته، اما در هر دو نظریه ای که درباره معاد ارائه می دهد، تحت تاثیر نفس شناسی ابن سیناست. او در کتاب تهافت الفلاسفه نظریه بدن جدید را به عنوان یک امکان برای معاد جسمانی معرفی می کند که مبتنی بر وجود و تجرد و بقای نفس و نیز پذیرش نفس به عنوان ملاک این همانی شخصیت است که همگی نظریاتی مشایی هستند. نظریه دیگر او نظریه برانگیختگی است که نزد متکلمان، نظریه ای مرسوم بوده است و غزالی آن را در کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد آورده است. در این نظریه نیز شاهد نقاط افتراق غزالی با متکلمان و تاثیر پذیری او از حکمت مشایی هستیم. در حالی که نزد اشعریان متقدم و معتقد به برانگیختگی، نفس مجرد جایگاهی ندارد، غزالی نظریه برانگیختگی را به گونه ای مطرح کرده که با تجرد نفس تنافی ندارد. از سوی دیگر، هر چند که او مانند غالب متکلمان متقدم حیات و مرگ را عرض می داند، اما در تحلیل این عرض با آن ها هم داستان نیست و مانند مشائیان این دو را به ارتباط و انقطاع نفس و بدن تفسیر می کند. تاثیر پذیری او از حکمت مشایی در مبحث عذاب قبر نیز مشهود است. مرور کتاب ها و رساله هایی هم چون معارج القدس، المضنون به علی غیراهله، کیمیای سعادت و احیا علوم الدین نیز نشانگر تاثیرپذیری او در مساله معاد از مباحث نفس شناسی در حکمت مشایی است.