مقاله تاثیرتغییرات میزان دما و رطوبت بر خواص مکانیکی نخ های رینگ و چرخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۸۹ در فناوری نساجی (علوم و تکنولوژی نساجی) از صفحه ۵۱ تا ۵۷ منتشر شده است.
نام: تاثیرتغییرات میزان دما و رطوبت بر خواص مکانیکی نخ های رینگ و چرخانه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رطوبت نسبی
مقاله دما
مقاله استحکام تا حد پارگی
مقاله ازدیاد طول تا حد پارگی
مقاله پرزدهی
مقاله نخ رینگ
مقاله نخ چرخانه ای
مقاله پنبه
مقاله پلی استر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لهراسبی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی سعیدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رطوبت و دمای محیط در کارخانجات ریسندگی حائز اهمیت بوده و تغییرات آن سبب ایجادتغییراتی درخواص نخ ها میگردد. بررسی های انجام گرفته دراین تحقیق نشان داد که در نخ های پنبه ای چرخانه و مخلوط پنبه – پلی استر رینگ با افزایش رطوبت نسبی، نمره نخ (تکس) رینگ و چرخانه افزایش و با افزایش دما، کاهش می یابد. پرزدهی در هر دو نمونه نخ مورد اشاره با افزایش رطوبت کاهش و با افزایش دما افزایش می یابد. باافزایش رطوبت درنخ های رینگ استحکام و ازدیاد طول تا حد پارگی کاهش داشته واین شرایط برعکس نتایج بدست آمده برای نخ های چرخانه ای موردآزمایش می باشد. با افزایش رطوبت، تاب در متر برای نخ رینگ، افزایش ناچیز و در مورد نخ چرخانه ای به مقدار محسوسی کاهش می یابد. ازطرف دیگر با افزایش دما، تاب نخ رینگ کاهش و تاب نخ چرخانه ای افزایش می یابد.