مقاله تاثیرات نوع حلال بر نانوذرات نقره کلوئیدی فرآوری شده تحت تابش دهی امواج الکترومغناطیس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در نانو مواد (تحقیقات مواد نانو کامپوزیتی) از صفحه ۳۷ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تاثیرات نوع حلال بر نانوذرات نقره کلوئیدی فرآوری شده تحت تابش دهی امواج الکترومغناطیس
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج الکترومغناطیس
مقاله نانوذرات کلوئیدی نقره
مقاله حلال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم زاده اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنجانی روشن امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گرمایش سریع بوسیله ماکروویو به عنوان یک تکنیک قابل توجه برای سنتز نانوساختارهای فلزی مورد توجه واقع شده است. جهت فرآوری نانوذرات نقره از نیترات نقره (AgNO3) به عنوان پیش ماده، پلی وینیل پایرولیدن (PVP) به عنوان پایدار کننده و همچنین از آب مقطر، اتیلن گلیکول و اتانول به عنوان حلال در دمای ۲۵ oC در این پژوهش استفاده گردید. ابتدا محلول هایی با نسبت درصد وزنی مشخصی از AgNO3 و PVP تهیه شد و در مدت زمان ۹۰ ثانیه واکنش ها بین محلول ها انجام گرفت. در حین انجام واکنش های شیمیایی بین محلول ها امواج الکترومغناطیس با شدت و فرکانس ثابت ۲۴۵۰ MHz توسط آون ماکروویو به محلول ها اعمال گردید. با انجام واکنش های شیمیایی نانوذرات نقره کلوئیدی در محلول حاصل شد. نانوذرات تهیه شده در ابتدا جهت بررسی توزیع فراوانی اندازه و غلظت ذرات تحت آنالیز طیف سنجی مرئی  (UV-Vis)قرار داده شدند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM)  نشان داد که نانوذرات فرآوری شده دارای مورفولوژی کروی و شبه کروی و توزیع اندازه ذراتی در محدوده ۱۰ تا ۴۰ نانومتر می باشند. نانوساختارهای نقره حاصل شده دارای درجه کریستالیزاسیون بیشتر و سایز کوچک تری نسبت به روش های مرسوم حمام روغن است.