مقاله تاثیرات خصوصی سازی بانک ملت بر بازده روزانه بانک های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات اقتصادی از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: تاثیرات خصوصی سازی بانک ملت بر بازده روزانه بانک های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خصوصی سازی
مقاله بازده روزانه
مقاله بورس اوراق بهادار تهران
مقاله پانل دیتا
مقاله بانک ملت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لشکری محمد
جناب آقای / سرکار خانم: هژبرالساداتی سیدمرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روح تازه ای در اجرای سیاست خصوصی سازی کشور دمیده شد. طبق قوانین مصوب، مقرر گردید که کلیه بانک های دولتی به جز بانک ملی و سپه به بخش خصوصی واگذار گردند. بانک ملت پس از طی مراحل قانونی به عنوان اولین بانک دولتی وارد بورس اوراق بهادار تهران گردید. این پژوهش به دنبال بررسی اثرات این واگذاری بر بازده روزانه سهام بانک های خصوصی موجود در بوس اوراق بهادار تهران است تا از این طریق بتوان نگرشی که سرمایه گذاران، نسبت به این سیاست و نحوه اجرای آن را دارند، سنجید. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر هفت بانک خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران است که بازده روزانه سهام آن ها در طول یک دوره ۷۳۸ روزه از ۲۷ فروردین ۱۳۸۶ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۹ بررسی می گردد. برای این که بتوان تمامی این هفت بانک را در طول این دوره زمانی تحت مطالعه قرار داد از پانل دیتا استفاده می گردد. این پانل شامل هفت مقطع در طول ۷۳۸ روز می شود که با توجه به ماهیت رخدادها و نقض استقلال جملات باقیمانده، از روش «رگرسیون» ظاهرا نامرتبط برای تخمین آن استفاده می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از میان ۹ رخداد مربوط به واگذاری سهام بانک ملت از طریق بورس اوراق بهادار تهران در ۸ رخداد، عکس العمل قابل ملاحظه ای از طرف سرمایه گذاران مشاهده نگردیده است و تنها در رخداد هفتم که مربوط به واگذاری بلوک ۴ درصدی سهام این بانک است ما شاهد کاهش معنی داری در بازده روزانه سهام بانک های خصوصی موجود در بورس اوراق بهادار تهران بوده ایم.