مقاله تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای پولی و ارزی بر قیمت سهام در ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در اقتصاد کاربردی از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای پولی و ارزی بر قیمت سهام در ایران
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قیمت سهام
مقاله متغیرهای پولی
مقاله روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)
مقاله مدل تصحیح خطا (ECM)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوی راد عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حق نویس حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تغییرات شاخص قیمت سهام یکی از شاخص های مهم در سیستم اقتصادی یک کشور می باشد. کانون توجه مطالعه کنونی آزمون روابط بلند مدت و کوتاه مدت میان شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران و متغیرهای پولی و ارزی در ایران می باشد. با توجه به کارآمدی روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) در حجم نمونه های کوچک و حساسیت کمتر به درجه پایائی متغیرها، روش برآورد در مطالعه کنونی منطبق بر این رهیافت با استفاده از سری های زمانی ماهانه طی دوره ۱۳۸۸- ۱۳۸۳ بوده است. نتایج نشان می دهد در بلندمدت، حجم نقدینگی تاثیر مثبتی بر شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران داشته، اما نرخ ارز و ذخایر قانونی بانک ها دارای تاثیرات منفی است. از سوی دیگر متغیرهای پولی و ارزی در کوتاه مدت نیز دارای تاثیرات معناداری بر شاخص قیمت سهام بوده اند. هرچند نتایج مکانیزم تصحیح خطا نشان می دهد سرعت تعدیل مدل آهسته و مدل تصحیح خطا تنها قادر است ۶۹ درصد از نوسانات قیمت سهام را توضیح دهد.