مقاله تاثر مولانا از بهاء ولد در مقوله روح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸- بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشنامه ادب حماسی (پژوهش نامه فرهنگ و ادب از صفحه ۳۶۸ تا ۳۷۸ منتشر شده است.
نام: تاثر مولانا از بهاء ولد در مقوله روح
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عرفان
مقاله غزل مولانا
مقاله معارف
مقاله بهاء الدین ولد
مقاله جلال الدین محمد
مقاله روح

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پرهام مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوشته حاضر بازتاب اندیشه های بهاء الدین ولد در کتاب معارف را در غزلیات و رباعیات مولانا پیرامون مقوله «روح» می کاود. موضوعات گزینش شده در این مقاله هر یک بیان گر جهتی مشترک در نگرش و اتخاذ روش مشابه در بیان است. مشترکات مورد نظر اغلب به عقاید صوفیه پیشین نیز متکی است و در مواردی خلاف آن چیزی می نماید که در میان صوفیان رایج بوده و بیان شده است.
جلال الدین محمد در بحث هایی مانند منشا و مبدا روح، ویژگی های متنوع روح، روح دیگر موجودات جهان برین و فرودین، و نیز غایت و منتهای روح، با پدر خود هم عقیده است. با نگاهی گذرا به هم گونی های محتوایی- صوری و بدون دقیق شدن در ریشه های مباحث، می توان تاکید کرد که جلال الدین محمد از اندیشه های پدر متاثر بوده است.