سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر ذوالفقاری – گروه برق قدرت مدیر گروه کنترل و ابزار دقیق شرکت تام ایران خودرو
حمیدرضا کلاته جاری – گروه برق کنترل دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
مجید زارعی – گروه برق کنترل دانشکده برق دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران
کاظم پوربدخشان – گروه برق کنترل دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

چکیده:

پرواضح است که حداکثر سرعت مجاز برای تردد در جاده های کشور به پارامترهای بسیاری وابسته است پارامترهای اثرگذار برای تعیین حداکثر سرعت مجاز وضعیت جاده وضعیت آب و هوا، میزان دید در جاده میزان تردد و … متغیرهای زبانی هستند و مدل خاصی در ریاضیات کلاسیک جهت انجام محاسبات مهندسی ندارند لذا با استفاده از منطق فازی متغیرهای زبانی را در قالب ریاضی آوده و بستری مناسب جهت انجام محاسبات مهندسی فراهم می کنیم با طراحی تابلوهای هوشمند تعیین کننده ی حداکثر سرعت مجاز برای تردد در جاده براساس دانش فرد خبره و ارائه ی این تابلوهای هوشمند در سطح جاده های کشور طبیعی است که شعور رانندگان به رعایت قانون برانگیخته می شود و به دنبال آن کاهش سوانح جاده ای را در پی خواهیم داشت.