سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

اقبال حسینی – دانشکده ریاضی، دانشگاه پیام نور تهران
عقیله حیدری –

چکیده:

در این مقاله ما زوج اولیه – دوگان را برای مسائل برنامه ریزی خطی فازی مورد بحث قرار می دهیم و از تابع عضویتهای لگاریتمی استفاده می کنیم و توجه داریم که در کارهای انجام شده قبلی، بیشتر از تابع عضویتهای خطی استفاده شده است. نشانخواهیم داد که با تغییر تابع عضویت به صورت لگاریتمی نتایج محاسباتی امیدوار کننده ایی حاصل خواهد شد