سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهرام عاقلی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
مبینا کاردوست – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
سمانه رمضان زاده – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر
مجید مهدیزاده آلاشتی – باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائمشهر

چکیده:

مساله تصمیم گیری چند معیاره فازی بر اساس تئوری مجموعه گنگ در این مقاله معرفی شده است. تابع ارزش گذاری جدیدی معرفی می گردد که در انتخاب بهترنی گزینه بین چندین گزینه به تصمیم گیرنده کمک میکند بعضی از ویژگی های مهم تابع جدید توضیح داده شده و یک مقایسه با نمونه های اصلی پیشنهاد شده چن و هونگ انجام گرفته است. تابع ارائه شده از تابع چن و هونگ منطقی تر است و می تواند تصمیم گیرنده را در تصمیم گیری بهتر کمک کند. در پایان مثال کاربردی تابع پیشنهاد شده نشان داده شده است.